Türk Akreditasyon Kurumu
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera Gazı Emisyon Takibi
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yardım Masası
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık
T.C. Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Göstergeler
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi
 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 
        
T.C. Sağlık Bakanlığı
 
Türk Standardları Enstitüsü
 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ormancılık ve Su Şurası
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü
 
T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı